ผู้คนทั่วโลกมองสหรัฐฯ และโดนัลด์ ทรัมป์อย่างไรใน 10 ชาร์ต

ผู้คนทั่วโลกมองสหรัฐฯ และโดนัลด์ ทรัมป์อย่างไรใน 10 ชาร์ต

ผู้คนทั่วโลกมีการ ประเมินสหรัฐอเมริกาและประธานาธิบดีแตกต่างกันไป ตามการศึกษาใหม่ของ Pew Research Center ในแง่หนึ่ง มุมมองต่อสหรัฐฯ เป็นไปในทางที่ดีในหลายๆ ประเทศจาก 33 ประเทศที่เราสำรวจในปี 2019 ในทางกลับกัน ความเชื่อมั่นในประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ อยู่ในระดับต่ำ แม้ว่าจะไม่ต่ำเท่ากับหลังจากที่เขาเข้ารับตำแหน่งในปี 2017 ได้ไม่นานในกรณีของการสำรวจที่ผ่านมาโดยศูนย์ฯ ทรัมป์สร้างความเชื่อมั่นให้ทั่วโลกน้อยกว่าบารัค โอบามาคนก่อน และเขาได้รับคะแนนเชิงลบมากกว่าผู้นำโลกคนปัจจุบันคนอื่นๆ เช่น อังเกลา แมร์เคิลของเยอรมนี นอกจากนี้ นโยบายต่างประเทศของทรัมป์ยังไม่ได้รับความนิยมอย่างมาก การสนับสนุนทรัมป์และนโยบายเหล่านี้ในต่างประเทศอย่างไม่สมส่วนนั้นมาจากผู้คนที่มีสิทธิทางอุดมการณ์และผู้ที่สนับสนุนพรรคประชานิยมฝ่ายขวาในยุโรป

ต่อไปนี้เป็นแผนภูมิ 10 ภาพที่แสดงให้เห็นว่าผู้คนทั่วโลก

มองสหรัฐฯ และประธานาธิบดีอย่างไร โดยอ้างอิงจากรายงานฉบับใหม่:

เราทำเช่นนี้ได้อย่างไร

1ความคิดเห็นของสหรัฐฯ แตกต่างกันอย่างมากทั่วโลก ในบรรดาประเทศที่ทำการสำรวจ ความคิดเห็นเชิงบวกต่อสหรัฐฯ พบมากที่สุดในอิสราเอล ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ เกาหลีใต้ ยูเครน และลิทัวเนีย (การสำรวจดำเนินการในยูเครนก่อนการเปิดเผยเกี่ยวกับวันที่ 25 กรกฎาคม 2019 ของทรัมป์ การคุยโทรศัพท์กับประธานาธิบดียูเครน โวโลดีมีร์ เซเลนสกี) เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว มีชาวเยอรมันเพียง 39% และชาวตุรกี 20% เท่านั้นที่มีความคิดเห็นเชิงบวกต่อสหรัฐฯ

ภาพลักษณ์ของสหรัฐฯ เป็นที่นิยมทั่วโลกโดยทั่วไป โดยมีข้อยกเว้นบางประการทั่วโลกมีมุมมองที่ดีต่อสหรัฐฯ มากกว่าแสดงความมั่นใจในทรัมป์2มุมมองต่อสหรัฐฯ ยังคงค่อนข้างเป็นบวก แม้จะลดลงบ้างตั้งแต่สิ้นสุดยุคโอบามา ใน 24 ประเทศที่ได้รับการสำรวจอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2015 และ 2016 ค่ามัธยฐานของผู้ใหญ่ 53% มีมุมมองที่ดีต่อสหรัฐฯ ต่ำกว่า 64% ที่มีมุมมองเชิงบวกเล็กน้อยเมื่อสิ้นสุดการปกครองของโอบามา ผู้คนในประเทศเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีมุมมองที่ดีต่อสหรัฐฯ มากกว่าที่จะเชื่อมั่นในตัวประธานาธิบดี ซึ่งเป็นการพลิกกลับของรูปแบบในช่วงท้ายของรัฐบาลโอบามา ถึงกระนั้น ส่วนแบ่งของผู้ที่มีความเชื่อมั่นในทรัมป์ก็เพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

3ในหลายๆ ประเทศ คนหนุ่มสาวมองสหรัฐฯ ในเชิงบวกมากกว่าคนหนุ่มสาวมีแนวโน้มที่จะมีความคิดเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกามากกว่าในประเทศส่วนใหญ่ที่ทำแบบสำรวจ คนหนุ่มสาวมีแนวโน้มที่จะมีมุมมองที่ดีต่อสหรัฐฯ มากกว่าคนหนุ่มสาว ตัวอย่างเช่น 57% ของชาวรัสเซียอายุระหว่าง 18 ถึง 29 ปี มองสหรัฐฯ ในเชิงบวก เมื่อเปรียบเทียบกัน โดยมีชาวรัสเซียเพียง 15% ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ในหลายๆ ประเทศ ผู้ที่มีอายุมากกว่ามักจะไม่ค่อยตอบคำถามนี้

รูปแบบนี้สอดคล้องกันตลอดเวลาในการสำรวจความคิดเห็นของ Pew Research Center นอกจากนี้ ยังเป็นความจริงเมื่อพูดถึงทัศนคติต่อจีนสหประชาชาติและสหภาพยุโรป

4ความเชื่อมั่นในทรัมป์ค่อนข้างต่ำทั่วโลก แต่ก็มีผู้สนับสนุนมากมาย ชาวยุโรปและละตินอเมริกาส่วนใหญ่ไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวประธานาธิบดีสหรัฐฯ ว่าจะทำสิ่งที่ถูกต้องเกี่ยวกับกิจการของโลก ซึ่งรวมถึงผู้ใหญ่เพียง 13% ในเยอรมนีและ 8% ในเม็กซิโก

อย่างไรก็ตาม ชาวฟิลิปปินส์และชาวอิสราเอล

สนใจประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นพิเศษ โดยผู้ใหญ่ 77% และ 71% ตามลำดับ แสดงความเชื่อมั่นในตัวทรัมป์ และประมาณครึ่งหนึ่งหรือมากกว่านั้นในเคนยา ไนจีเรีย อินเดีย และโปแลนด์ มีความเชื่อมั่นในตัวผู้นำสหรัฐฯความเชื่อมั่นในทรัมป์ยังคงต่ำในระดับสากล

5ในประเทศสำคัญๆ ในสหภาพยุโรป ผู้คนแสดงความเชื่อมั่นต่อทรัมป์น้อยมาก มุมมองต่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ เปลี่ยนไปอย่างมากนับตั้งแต่ Pew Research Center เริ่มถามเรื่องนี้เมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้ว ในเยอรมนี สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และสเปน ทัศนคติต่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ ลดลงในช่วงยุคจอร์จ ดับเบิลยู บุช เพิ่มขึ้นในยุคโอบามา และลดลงอีกครั้งหลังการเลือกตั้งของทรัมป์ และแม้จะมีการสนับสนุนประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพียงเล็กน้อยในปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะในสเปนและฝรั่งเศส แต่ทรัมป์ก็ยังได้รับความนิยมในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเหล่านี้น้อยกว่าโอบามาในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่ง

6การสนับสนุนทรัมป์เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้มีสิทธิในอุดมการณ์ ตั้งแต่ปี 2018 มีความเชื่อมั่นในตัวทรัมป์เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้คนเกี่ยวกับสิทธิทางอุดมการณ์ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศแถบยุโรป ตัวอย่างเช่น ตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา ความเชื่อมั่นในตัวประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 22 เปอร์เซ็นต์ จากบรรดาผู้ที่วางตนอยู่ด้านขวาสุดของสเปกตรัมอุดมการณ์ในฮังการีและสเปน อย่างไรก็ตาม แม้กระทั่งในหมู่คนที่อยู่บนอุดมการณ์ที่ถูกต้อง การสนับสนุนทรัมป์แทบจะไม่สูงเกินกว่า 50%

7มีคนแสดงความเชื่อมั่นในทรัมป์น้อยกว่าผู้นำโลกคนอื่นๆ ในบรรดาผู้นำโลกทั้ง 5 คนที่ถูกถามถึงในแบบสำรวจ นายกรัฐมนตรีอังเกลา แมร์เคิลของเยอรมนีได้รับคะแนนนิยมมากที่สุด โดยมีค่ามัธยฐาน 46% แสดงความมั่นใจในการจัดการเรื่องต่างๆ ของโลก มีเพียงสามในสิบเท่านั้นที่แสดงความเชื่อมั่นในตัวทรัมป์ (29%) ซึ่งคล้ายกับส่วนแบ่งที่แสดงความเชื่อมั่นในตัวประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง (28%) อย่างไรก็ตาม สัดส่วนของผู้ที่แสดงความไม่มั่นใจในทรัมป์นั้นสูงกว่า (64%) มากกว่าผู้นำโลกคนอื่นๆ ที่ถามถึง

8นโยบายต่างประเทศที่สำคัญของทรัมป์ไม่เป็นที่นิยม เมื่อถูกถามในฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนปี 2562 เกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศที่สำคัญ 6 ประการของทรัมป์ ผู้คนทั่วโลกส่วนใหญ่แสดงความไม่พอใจ พวกเขาวิพากษ์วิจารณ์นโยบายภาษีศุลกากรและการถอนตัวจากข้อตกลงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นข้อตกลงปารีส

นโยบายตรวจคนเข้าเมืองของทรัมป์ รวมถึงแผนการสร้างกำแพงที่ชายแดนสหรัฐ-เม็กซิโก ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีของเขาก็ไม่เป็นที่นิยมเช่นกัน ยกเว้นในยุโรปกลางและตะวันออกและอิสราเอล ผู้คนยังมองว่าการถอนตัวของทรัมป์จากข้อตกลงอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านในทางลบ แต่มีแง่บวกมากกว่าเกี่ยวกับการเจรจาของเขากับคิมจองอึนเกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ (การสำรวจจัดทำขึ้นก่อนวันที่ 3 มกราคม 2020 การโจมตีด้วยขีปนาวุธของสหรัฐฯ ที่สังหารนายพล Qassem Soleimani ของอิหร่าน)

จากนโยบาย 6 ข้อที่ถามถึงในแบบสำรวจ โดยทั่วไปแล้วชาวอิสราเอลแสดงความเห็นชอบมากที่สุด ในขณะที่นโยบายในตุรกีเป็นกลุ่มที่ไม่เชื่อมากที่สุด

9ข้อจำกัดในการอพยพของทรัมป์เป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่ผู้ที่สนับสนุนพรรคประชานิยมฝ่ายขวาในยุโรป เมื่อถูกถามว่าพวกเขาเห็นด้วยกับนโยบายของทรัมป์ที่อนุญาตให้ผู้อพยพน้อยลงในสหรัฐฯ หรือไม่ คนที่สนับสนุนการชุมนุมแห่งชาติในฝรั่งเศส ทางเลือกสำหรับเยอรมนี (AfD) ในเยอรมนี และพรรคเดโมแครตในสวีเดนในสวีเดน มีแนวโน้มมากกว่าผู้ที่ไม่สนับสนุนอย่างน้อย 40 เปอร์เซ็นต์ที่จะแสดงการอนุมัติ . ความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างผู้สนับสนุนประชานิยมกับผู้สนับสนุนที่ไม่ใช่ประชานิยมปรากฏในหลายประเทศในยุโรป และขยายไปถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวทรัมป์เอง ตลอดจนนโยบายของเขาในการสร้างกำแพงระหว่างสหรัฐฯ และเม็กซิโก

10มุมมองของประธานาธิบดีสหรัฐฯ เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับทัศนคติต่อสหรัฐฯ เอง โดยทั่วไปแล้ว ผู้ที่ไว้วางใจประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้ทำสิ่งที่ถูกต้องในการต่างประเทศมักจะมองสหรัฐฯ ในเชิงบวกมากกว่า ตัวอย่างเช่น ทั้งสองประเทศที่เชื่อมั่นในตัวทรัมป์มากที่สุด นั่นคืออิสราเอลและฟิลิปปินส์ ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่สนับสนุนทรัมป์มากที่สุดเช่นกัน ในทางกลับกัน ในตุรกีและเม็กซิโก ความเชื่อมั่นต่ำต่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ สอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกที่มีต่อสหรัฐฯ น้อยลง อย่างไรก็ตาม ในเกือบทุกประเทศที่ทำการสำรวจ ความเห็นต่อสหรัฐฯ

ดัมมี่ / น้ำเต้าปูลาออนไลน์ / ไฮโล / ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ